Menu
Obec Pavlov
Pavlov
u Kladna

.                              .                             .

Třídění a sběr odpadů

Obec Pavlov vyhláškou č.2/2016 stanovila vybírání poplatku za svoz komunálního odpadu, vznikajícím na jejím území, podle zákona o odpadech 185/2001Sb.§ 17a.
Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad,  která se v obci zdržuje z důvodů trvalého, přechodného nebo rekreačního pobytu. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku.
Poplatek je splatný do 31.1. příslušného roku.
Odst.2  Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.
Odst.3  Správu poplatku vykonává obec, která ho ve svém územním obvodu zavedla.
Odst.4  Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.

Tříděný odpad - železo, sklo, papír, plasty, drobný elektroodpad se ukládá do sběrných nádob v prostoru dvora za budovou OÚ, kam je zajištěn 24 hodinový vstup prostřednictvím čipové karty, kterou si poplatník zakoupí na OÚ za 50,- Kč.

Biologický odpad

Pozor, dle novely Zákona č.185/2001 Sb. je nově povinností občana předepsaným způsobem skladovat a likvidovat biologický odpad! Od 1.1.2015 nesmí být BIOODPAD  součástí směsného komunálního odpadu.  Tento odpad je možné likvidovat pouze v kompostu, kompostéru, případně na OÚ objednat speciální hnědý kontejner, který bude následně za poplatek vyvážen podobně, jako směsný komunální odpad!

Co je BIODPAD:
Je to odpad, který podléhá ať už za přítomnosti kyslíku nebo i bez něho biologickému rozkladu. V domácnostech jsou nejčastějšími druhy bioodpadů odpady z údržby zahrádek, veřejné zeleně a rostlinné zbytky z domácností (tráva, květiny, štěpky z větví, listí, nepoužitelné ovoce, zbytky jídla, rostlin, trávy, apod. Nepatří sem zbytky jídel, kosti, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné látky, atd.

Směsný komunální odpad

Po zaplacení poplatku správci poplatku a vylepení svozové známky na popelnici, provádí
na území obce Pavlov odvoz komunálního odpadu společnost AVE Kladno s.r.o.

Poplatek za svoz směsného komunálního odpadu pro rok 2021 činí 480,-Kč na osobu.

Placení poplatků - odpad

Pro svoz komunálního odpadu jsou používané barevně rozlišené známky dle počtu svozů:

 • Jednorázový - každý týden - bílý proužek
 • 26 x za rok - 1 x za 14 dnů - žlutá známka
 • 39 x za rok - zelená známka
  • období
   • zimní - každý týden,
   • letní - 1 x za 14 dnů
 • 52 x za rok - každý týden - červená známka

Poplatek za čištění odpadních vod

Poplatek za odvod kanalizačních vod na rok 2021 - 30,- Kč / m3

K vypouštění kanalizačních vod, musí mít uživatel kanalizační přípojky uzavřenu smlouvu
s  firmou Petr Kožený s.r.o., která je provozovatelem kanalizace a vybírá poplatek za stočné.

Sběrný dvůr

Dvůr za OÚ, přístupný 24 hodin, je určen k odkládání kovového odpadu, papíru, skla, plastů, bio odpadu, rostlinných tuků, drobného elektroodpadu pouze do přistavených nádob k tomu určených.

Mimo tyto nádoby je ukládání jakéhokoliv odpadu zakázané.
Prosíme udržujte pořádek!

Likvidace plastů, papíru, kovů:

K dispozici je dostatečný počet barevně označených kontejnerů (modrý pro papír, žlutý pro plast).

Sklo (bílé, barevné):

 • Kontejnery jsou určeny pro tříděný sběr malorozměrového odpadu (lahve, sklenice).

Kovový odpad:

 • Pro sběr kovového odpadu je ve dvoře za budovou OÚ umístěn velkoobjemový kontejner.

Elektroodpad

Drobné díly vyřazené elektroniky (tištěné spoje, elektrosoučástky), zbavené obalů, plastů, atd. můžete odevzdat do elektroboxu ve dvoře za budovou OÚ.
UPOZORNĚNÍ: Tento dvůr není určen pro odkládání větších elektrospotřebičů!
Lze zde odkládat odpad pouze do nádob k tomu určených!

Nezapomeňte, vyřazenou elektroniku či elektrospotřebiče můžete ze zákona zdarma odevzdat při nákupu nové elektroniky přímo prodejci.
Odvoz větších vyřazených elektrospotřebičů se provádí výhradně pouze ve dnech svozu nebezpečného odpadu!

Nebezpečný odpad (nepatří do sběrného dvora!!!)

Sběr vyjetých olejů, baterií, znečištěných obalů, akumulátorů, baterií, monitorů, zářivek, pneumatik, barev, lepidel, pryskyřic, rozpouštědel, pesticidů, léků a jiných chemických látek, apod. je OÚ zajišťován minimálně 2x ročně jednorázovým odvozem.
O době provádění svozu, OÚ s předstihem informuje na úřední desce.

Ostatní odpad

Pro odvoz objemného odpadu, který povahou nepatří mezi nebezpečný odpad (starý nábytek, zařízení domácnosti, apod.) bude OÚ zajištěn 1 - 2x ročně velkoobjemový kontejner, o datu a hodině svozu OÚ předem informuje na úřední desce.

ŽIVOT V OBCI

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Počasí

dnes, úterý 30. 11. 2021
déšť se sněhem 2 °C -1 °C
středa 1. 12. slabý déšť 5/2 °C
čtvrtek 2. 12. slabý déšť 5/2 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.

Pranostika na akt. den

Svatý Ondřej dělá led a svatý Jiří jej láme.

Radar

Kladno

Svátek

Svátek má Ondřej

Zítra má svátek Iva

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Světový den boje proti AIDS