Menu
Obec Pavlov
Pavlov
u Kladna

              .

Třídění a sběr odpadů

Obec Pavlov vyhláškou č.2/2021 stanovila vybírání poplatku za svoz komunálního odpadu, vznikajícím na jejím území, podle zákona o § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o místních poplatcích") a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zakona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů.

Poplatníkem poplatkuje:
a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo
b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádnáfyzickáosoba.
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok a dílčím poplatkoým obdobím poplatku je kalendářní měsíc.
Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nabyl postavení plátce poplatku. Pozbytí postavení plátce ohlásí plátce poplatku správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.


Obec Pavlov vyhláškou č.3/2021 stanovila systém odpadového hospodářství - železo, sklo, papír, plasty,  bio odpadu, rostlinných tuků, drobný elektroodpad se ukládá do sběrných nádob v prostoru dvora za budovou OÚ, kam je zajištěn 24 hodinový vstup prostřednictvím čipové karty, kterou si poplatník zakoupí na OÚ za 50,- Kč.

Mimo tyto nádoby je ukládání jakéhokoliv odpadu zakázané.
Prosíme udržujte pořádek!

Biologický odpad

Pozor, dle novely Zákona č.185/2001 Sb. je nově povinností občana předepsaným způsobem skladovat a likvidovat biologický odpad! Od 1.1.2015 nesmí být BIOODPAD  součástí směsného komunálního odpadu.  Tento odpad je možné likvidovat pouze v kompostu, kompostéru, případně na OÚ objednat speciální hnědý kontejner, který bude následně za poplatek vyvážen podobně, jako směsný komunální odpad!

Co je BIODPAD:
Je to odpad, který podléhá ať už za přítomnosti kyslíku nebo i bez něho biologickému rozkladu. V domácnostech jsou nejčastějšími druhy bioodpadů odpady z údržby zahrádek, veřejné zeleně a rostlinné zbytky z domácností (tráva, květiny, štěpky z větví, listí, nepoužitelné ovoce, zbytky jídla, rostlin, trávy, apod. Nepatří sem zbytky jídel, kosti, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné látky, atd.

Nebezpečný odpad (nepatří do sběrného dvora!!!)

Sběr vyjetých olejů, baterií, znečištěných obalů, akumulátorů, baterií, monitorů, zářivek, pneumatik, barev, lepidel, pryskyřic, rozpouštědel, pesticidů, léků a jiných chemických látek, apod. je OÚ zajišťován minimálně 2x ročně jednorázovým odvozem.
O době provádění svozu, OÚ s předstihem informuje na úřední desce.

Ostatní odpad

Pro odvoz objemného odpadu, který povahou nepatří mezi nebezpečný odpad (starý nábytek, zařízení domácnosti, apod.) bude OÚ zajištěn 1 - 2x ročně velkoobjemový kontejner, o datu a hodině svozu OÚ předem informuje na úřední desce.

Poplatek za čištění odpadních vod

Poplatek za odvod kanalizačních vod na rok 2022 - 30,- Kč / m3

K vypouštění kanalizačních vod, musí mít uživatel kanalizační přípojky uzavřenu smlouvu
s  firmou Petr Kožený s.r.o., která je provozovatelem kanalizace a vybírá poplatek za stočné.

ŽIVOT V OBCI

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
1
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Počasí

dnes, pátek 9. 12. 2022
zataženo 0 °C -2 °C
sobota 10. 12. oblačno 0/-3 °C
neděle 11. 12. sněžení -2/-4 °C
pondělí 12. 12. sněžení -2/-4 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Přichází-li zajíc již v prosinci do zahrady, nastane tuhá zima.

Pranostika na akt. den

Jaký prosinec, takový bývá celý rok.

Radar

Kladno

Svátek

Svátek má Vratislav

Zítra má svátek Julie

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Den lidských práv
  • Slavnostní předání Nobelových cen